Tjongeroog, trainingsinstituut voor persoonlijke ontwikkeling

Oordeelloos communiceren

Hoe kun je in een conflict open staan voor de mening van een ander zonder je eigen standpunt los te laten en jezelf toch goed kenbaar te maken? Elkaar verkeerd begrijpen of interpreteren is aan de orde van de dag. Soms zit in een ogenschijnlijk vriendelijke vraag een onuitgesproken oordeel verpakt. Is hier een oplossing voor?

Ja, als je op je afweer, je overlevingsstrategie gaat letten. Je zult merken dat je vrij snel een mening hebt over de ander in een ontmoeting, vaak onuitgesproken. Het is nuttig deze onbewuste afwijzende reacties bij jezelf te doorzien. Nuttig ook om zonder waardeoordeel of defensief gedrag te werken, vooral met je eigen wil. Dan komt er ruimte voor evenwichtig, gelijkwaardig contact. Zo kun je jezelf stevig positioneren.

In de training leer je los te komen van je emotie (ergernis, angst, etc.) van dat moment. Ook leer je om de ander goed aan te horen en in te leven en toch je eigen wens zeer duidelijk te uiten. We oefenen dit in groepszittingen en in individuele contacten, naar keuze met meegebrachte eigen situaties of met bestaande praktijkvoorbeelden.

Waar gaat het bijvoorbeeld over? Over conflicten op de werkvloer of met de baas, een negatief beoordelingsgesprek, of een ruzie met een vriend, een pijnlijke situatie in een relatie, een wrijving met een familielid. In 'oordeelloos communiceren' leer je dus om je mening te geven en tegelijkertijd het contact te bewaren met je gesprekspartner. Je leert je gevoelens en je belangen uit te spreken, vrij van oordeel, interpretatie of verwijt. Door open te luisteren zul je ook de gevoelens en belangen van de ander ontdekken.

Als je weet wat de ander van jou wil en jij ook durft te zeggen wat jij van de ander verwacht, is er altijd een opening. Oordeelloos communiceren is hiervoor een belangrijke sleutel.

In deze workshop heb ik geleerd de feiten helder op tafel te leggen en oog te houden voor ieders belang. In mijn co-schappen heeft mij dit geholpen om serieus genomen te worden en goed samen te werken.
Machteld, medisch student (binnenkort psychiater in opleiding)

Testimonial

Ik heb meer contact met mijzelf en daardoor ook met anderen. Dit voelt heel rijk.
Judith Noij, moeder van drie dochters