Tjongeroog, trainingsinstituut voor persoonlijke ontwikkeling

PST: Persoonlijk Succes Training

Realiseer je Doel

Wil je meer kwaliteit en succes in je leven bereiken? Zoek je verdieping en wil je daarvan ook resultaat zien? Kies voor de Persoonlijk Succes Training. In tien halve weekenden, gedurende één jaar, komt steeds een ander thema aan bod. Je leert oordeelloos communiceren en omgaan met stress. Je neemt verantwoordelijkheid en je houdt moed bij tegenslagen. Je kiest het beste antwoord in iedere situatie en je begrijpt jezelf. Je bereikt je persoonlijke doel. Zie ook de brochure.

Met deelnemers die voor het eerst kennismaken met Tjongeroog, vindt voorafgaand een verkenning plaats in een persoonllijk gesprek met een van de trainers. Aanmelden hiervoor via info@tjongeroog.nl.

Details

 Persoonllijk Succes Training
Weekendtrainingen op Tjongeroog

Seizoen 2020-2021

PST'20(1) PST'20(2)
 11/12-09 '20   25/26-09 '20
 09/10-10 '20   23/24-10 '20
 06/07-11 '20   20/21-11 '20
 11/12-12 '20   18/19-12 '20
 08/09-01 '21   22/23-01 '21
 12/13-02 '21   19/20-02 '21
 12/13-03 '21   19/20-03 '21
 09/10-04 '21   16/17-04 '21
 07/08-05 '21   14/15-05 '21
 11/12-06 '21   18/19-06 '21

 

Sinds ik leer mijn emoties te container, mijn kracht in te zetten en mijn liefde te voelen, weet ik mij een waardevol mens.
Agnes Rutges, docent Nederlands en begeleider online leren in het volwassenenonderwijs

Testimonial

De training helpt me contact te maken met diepliggende gevoelens, pijn en verlangens. Het maakt mij meer vrij en bewuster.
Christiaan Lomans, schrijver