Tjongeroog, trainingsinstituut voor persoonlijke ontwikkeling

Winterwende op Tjongeroog

Om 22.22 uur zaterdagavond 21 december stond de zon even stil. De langste nacht. Het licht keerde. Rondom het kampvuur, met zang en glühwein. Dat wat je los wilt laten uit het oude jaar in het vuur gooien. En wat je wilt verwerkelijken komend jaar koesteren.
Grote kring met bekende en nieuwe deelnemers. Blijmakend, verbindend. De zon keert. Licht en verbinding met je eigen levenspad. Vrolijk huiswaarts.