Tjongeroog, trainingsinstituut voor persoonlijke ontwikkeling

Eenmalige deelname aan daggroepen en respiratietrainingen mogelijk

Tjongeroog vergemakkelijkt de toegang tot de respiratie-trainingen en de daggroepen Synthese en Mens & werk. Je treft de data hiervan nu aan in het overzicht Trainingen op datum.
Bovendien kun je je nu hiervoor per keer aanmelden via de website. De daggroepen en de respiratie-trainingen zijn nu integraal opgenomen op de website onder “Trainingen”, de vermeldingen onder “Activiteiten” zijn vervallen.

Deelname aan de respiratie-trainingen is bedoeld voor mensen die een GOT of Persoonlijk Succes Training hebben gevolgd.

Deelname aan de daggroepen Synthese en Mens & werk staat open voor iedereen. Opgave voor de halfjaarlijkse cyclus van de daggroepen kan nog steeds via het secretariaat.