Tjongeroog, trainingsinstituut voor persoonlijke ontwikkeling

Algemene voorwaarden aangepast aan actualiteit

Nu Stichting Tjongeroog de activiteiten overneemt, zijn ook de algemene voorwaarden aangepast.
Wat zijn de wijzigingen?
De tenaamstelling is gewijzigd. Verder is het woord ‘cliënt’ gewijzigd in trainees.
Het onderdeel psychologische consulten is komen te vervallen.
Op incidentele basis kan een coachingsgesprek met een trainer plaatsvinden op basis van beschikbaarheid.

De wijzigingen zijn van toepassing met ingang van 7 augustus 2018.

Lees hier de actuele Algemene Voorwaarden van Stichting Tjongeroog.