Tjongeroog, trainingsinstituut voor persoonlijke ontwikkeling

Visie

   

 

Mission Statement
 
Het doel van het werk op Tjongeroog is
dat wie daar voor kiest,
de deelnemer
de trainee,
ontdekt wie hij/zij is
met kwaliteiten en schaduwkanten
 
Zichzelf leert accepteren en verder ontwikkelen 
als ondernemer   niet als slachtoffer.
 
Zijn levensproject ziet, 
de zin van zijn leven
 
Dat hij/zij de samenhang ontdekt 
tussen zijn lichaam en
ziel; centrum van gevoelens en emoties 
en onvergankelijke geest.
 
Dat de mens een mooi en goed product is van de schepping 
en hij zelf verantwoordelijk is om van hier uit te werken
en zo oordeelloos mogelijk met zichzelf
en zijn medemens leert omgaan.
 
Dat de mens leert uit zijn ervaringen 
meer dan uit theorie en boeken.
 
Dat spiegelen en respectvolle feedback
van een betrokken medemens
verder kan helpen om bewustzijn te ontwikkelen 
zijn levensprojecten te verwerkelijken
en in praktijk te brengen.
 
Het leven is leerschool, 
  de training is bijles.