Tjongeroog, trainingsinstituut voor persoonlijke ontwikkeling

Godefrida Hoogenraad-Oberman †

In haar werkend leven was Godefrida erkend psycholoog-therapeut, trainer en coach, met een rijke ervaring en een grote schat aan mensenkennis. Voorheen werkzaam in een drukke praktijk in Rotterdam, trok zij in 2010 naar Friesland om trainingsinstituut Tjongeroog op te richten. Zij wilde mensen gelegenheid bieden zichzelf te ontwikkelen in een omgeving van schoonheid, natuur en rust. Zij wilde de mensen die bij haar kwamen helpen te leven uit hun eigen bron, en authentiek en onafhankelijk te zijn. Zij zei: “Voor het levensproject van ieder voel ik diep respect. Het hele leven is leren en transformeren. Een mens is een geheim, een mysterie, een bijzonder wezen, met sterke en zwakke kanten. Daar raak ik niet op uitgekeken. Voor jou, als jij dat wenst, wil ik bemiddelen dat jij jezelf dieper leert kennen en verwerkelijken.”

Het stond voor haar vast dat mensen daar hulp bij kunnen gebruiken door feedback en begeleiding, op zo’n manier dat een cliënt zich in zijn individuele zoekproces veilig en begrepen voelt. Hierin nam zij op onnavolgbare wijze, erudiet, speels, diepzinnig, spiritueel en onvermoeibaar het voortouw. Een vaste kern van medewerkers, die zij aantrok op basis van talent, specialisme, kennis en persoonlijkheid, leerde zij om dezelfde principes toe te passen bij het werken met mensen.

Oorspronkelijk baseerde zij zich op de methodieken van de Gestalt therapie, de bio-energetica en de psychosynthese, al gauw aangevuld met meditaties, spirituele teksten, lichaamswerk en regressietherapie.

Altijd stond voorop: de mens moet zijn eigen pad vinden, binnen een groter spiritueel geheel, een ruimere kosmische werkelijkheid. Tijdens haar trainingen kwam het vaak voor dat er momenten ontstonden van uitademing, diepe rust en ontroering. Dan kwam alles even helemaal in orde, in een toestand van begrip en waarheid. Dat gaf energie. Zij kon bewerkstelligen dat mensen zich hoopvol, opgeladen en energiek voelden na werken aan zichzelf. 

In haar laatste levensjaar heeft zij vaak de wens uitgesproken dat Tjongeroog behouden blijft voor mensen die de tijd en motivatie kunnen vinden om aan hun authenticiteit en bewustzijn te werken, zodat hun levensenergie ten volle benut wordt.

In de Volkskrant van 13 augustus 2018 verscheen een artikel ter nagedachtenis aan Godefrida, LEES VERDER...