Tjongeroog, trainingsinstituut voor persoonlijke ontwikkeling

Contactgegevens

Trainingsinstituut Tjongeroog
Drs G.C. Hoogenraad-Oberman
Tjongervallei 10  8413 CS  Oudehorne

T  0516 45 10 10
E  info@tjongeroog.nl
W www.tjongeroog.nl

IBAN NL 95 INGB 0003041879
t.n.v. Trainingsinstituut Tjongeroog te Oudehorne

  Fanny Blanken, secretaresse van Trainingsinstituut Tjongeroog

Wachttijden

Voor het eerste gesprek: 2 weken.
Voor een volgende afspraak: 2 weken.

 

  Fanny Blanken; secretaresse, facilitair medewerkster.

Organisatie en communicatie zijn mijn dagelijkse bezigheden
als coördinator van Trainingsinstituut Tjongeroog.
Hierbij draag ik zorg voor alles wat nodig is in de praktijk en het contact met mensen.
Ik voel mij zinvol verbonden en zet mij in met plezier.