Tjongeroog, trainingsinstituut voor persoonlijke ontwikkeling

Algemene voorwaarden

Aan deelname aan alle trainingen en activiteiten van Trainingsinstituut Tjongeroog zijn algemene voorwaarden verbonden.
Zie hiervoor de bijlage, versie 25 juni 2017.